Retur og bytte av varer

Angrerettloven av 21. desember Nr. 105 2000. Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Unntak fra angrerett:
Bestillingsvarer anses,både i vår butikk og nettbutikk, for å være spesialbestillinger som vil være unntatt ordinær angrerett. Herunder møbler med bestillingstid som lages på bestilling hos leverandøren og vil være unik for dine preferanser. Dette gjelder også for utvalget av varianter på møbler i nettbutikken selv om tilvalg ikke vil være mulig.

Les mer hos forbrukerrådet her! Kilde: Forbrukerombudet.

Gå til vårt angrerettskjema for å registrere dine retur.